post

Georgen Santayana citat

Georgen Santayana citat

Nada je bogatstvo onih koji ništa ne znaju.