post

Georges Bernanos citat

Georges Bernanos citat

Svoju radost naći u radosti drugoga, to je tajna sreće.