post

Georges Soros citat

Georges Soros citat

Ja sam uspio u kapitalističkom sustavu. Ima li netko bolje kvalificiran za kritiku globalizacije?