post

Gerhard Kocher citat

Gerhard Kocher citat

Boksanje je opasno, ali barem pogađate pravu osobu.