post

Gertrud Freiin von Le Fort citat

Gertrud Freiin von Le Fort citat

Ništa zemaljsko nije vječno, ali sve zemaljsko može postati slika vječnoga.