Gotlob Frege Citati

quote

Svaki dobar matematičar je makar upola filozof, a svaki dobar filozof je makar upola matematičar.