quote

Ne moramo posećivati ludnicu da bi pronašli poremećene umove; naša planeta je umobolnica svemira.

quote

Samo nas nedaće života uče da cenimo dobar život.

quote

Ko se ne protegne prema pokrivaču tome ozebu noge.

quote

Ako ti se ljudi ne dive ili ti ne zavide, nisi ni ti sretan.

quote

Naše strasti su prave ptice feniksi: kad stara izgori, iz njenog pepela se odmah diže nova.

quote

Za stado, svakako, nije dobro ako mu je pastir – ovca.

quote

Svako želi biti neko. Niko se ne želi potruditi oko toga.

quote

Ah, najjača kušnja je beda. I najmudrije ribe glad tera na udicu.

quote

Misliti je lako, raditi teško, raditi sledeći svoju zamisao najteža je stvar na svetu.

quote

Ko mrzi žene, zapravo je prema njima galantniji od onoga koji ih voli; onaj ih, naime, smatra nesavladivima, a ovaj se još nada da će sa njima izići na kraj.