quote

Pogledaj u dubinu svoje duše. Tu ćeš naći izvor prave sreće, izvor nepresušni, samo valja da ga neprestano dubiš.

quote

Kakve su ti uobičajene misli, takva će biti i narav tvoje duše – jer misli duši daju boju.

quote

Još malo i zaboravićeš na sve. Još malo, i sve će zaboraviti na tebe.

quote

Nije vredno da samog sebe ražalostim upravo ja koji nikada nisam želio ražalostiti svoga bližnjega.

quote

Sve što se događa, događa se pravedno.

quote

Izvršavaj svako svoje delo na taj način kao da ti je poslednje u životu.

quote

Buncaju ljudi i postaju umorni od života kad nemaju pred sobom neki cilj prema kome bi upravili svaki svoj napor i svaku svoju misao.

quote

Duša ima boju čovekovih misli.