Sali Fild Citati

quote

Trebalo mi je puno vremena da prestanem da sebi sudim kroz tuđe oči.