quote

Budala ima veliku prednost pred pametnim čovekom: uvek je zadovoljan sobom.

quote

Samo je pametan čovek slobodan, a svaka budala je rob.

quote

Bolje je da ćutiš i da te smatraju za budalu nego da progovoriš i tako ukloniš svaku sumnju.

quote

Budale su s očima slepe.

quote

Mudar čovek ne treba savet. Budala ga neće prihvatiti.

quote

Srce budale je u ustima; usta pametna čoveka su u srcu.

quote

Svaka budala može kritikovati, osuđivati i žaliti se – a većina budala to i radi.

quote

Ljubav je bajka za budale.

quote

Mudar čovek može naučiti više iz glupog pitanja, nego što budala može naučiti iz mudrog odgovora.

quote

Pametni ljudi više nauče od budala, nego budale od pametnih ljudi.