quote

Brak je nešto zbog čega se čovek uvek kaje, bilo da ga sklopi ili ne sklopi.

quote

Jedina sigurna istina je ta da čovek koji strepi i strada, jedina prava stvarnost je stvarnost naše patnje.

quote

Slobodan čovek misli šta hoće, a jede šta ima.

quote

Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba da se odlikuje humanošću.

quote

Zlo nije nešto nadljudsko, to je nešto manje od čoveka.

quote

Pametnom čoveku je skoro sve smešno, mudrom skoro ništa.

quote

Toliko je živa kod slabog čoveka potreba da se vara i tako neograničena mogućnost da bude prevaren.

quote

Čovek se rodi kao genije, a umire kao idiot.

quote

Činilo se da čovek ima samo dva izbora– živeti u užasu ili biti propalica.

quote

Kreativan čovek motivisan je željom da postigne, a ne željom da pobedi druge.