quote

Nijedan čovek ne može da sam otkrije svoje talente.

quote

Najveći čovekov zadatak u životu je roditi samoga sebe.

quote

Tri stvari se ne mogu sakriti: ljubav, planina i čovek na kamili!

quote

I stvori Bog čoveka po obličju svojemu. Kako onda da verujem u njega?!

quote

Čovek može voleti samo ono biće za koje je uveren da će biti prisutno kada mu zatreba.

quote

Čovek je utoliko vredniji koliko jezika govori.

quote

Ponekad ćete jasnije prodrijeti u čoveka koji laže negoli u onoga koji kaže istinu. Istina, kao i svetlost, zaslepljuje. Laž je naprotiv, poput lepog sumraka u kojem se ističe svaki predmet.

quote

Čovek će se žešće boriti za svoje interese, nego za svoja prava.

quote

Uloga iskrenog čoveka – teška je uloga.

quote

Čoveku treba otprilike 2 godine da nauči govoriti i otprilike 50 godina da nauči ćutati.