quote

Mudrost, saosećanje i hrabrost su tri opšte priznata moralna kvaliteta muškaraca.