quote

Laž je isto tako živa kao i istina, ako ne još više.

quote

Ako neki čovek tvrdi: ‘To je moje uverenje’, a izjava mu je dosledna istini, iz toga još ne sledi jednostran zaključak samo je ovo istina, a sve je ostalo zabluda’, jer istinu uviđaju samo mudraci, i to svaki pojedinačno, sam za sebe.

quote

Kada se dvoumiš, reci istinu.

quote

Veritas vincit – Istina pobeđuje