quote

Istorija ima tendenciju da se ponavlja: prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa.