quote

Ljubav je poslastica kojoj je sok sladak a testo gorko.

quote

Mrak ne može proterati mrak; samo svetlo to može. Mržnja ne može proterati mržnju; samo ljubav to može.

quote

U umetnosti, kao i u ljubavi, instinkt je dovoljan.

quote

Ljubav je najjača snaga koju sebi svet može predstaviti, a istovremeno i najskromnija.

quote

Biti duboko voljen od nekog vam daje snagu, a voleti nekoga duboko vam daje hrabrost.

quote

Ljubavnicima je vreme uvek kratko i nijedna staza nije dovoljno dugačka.

quote

Ali sreća je uvek bila tamo gde je neko umeo da voli i živeo za svoja osećanja. Ako ih je negovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Lepota ne pruža radost onome ko je poseduje, već onome ko ume da je voli i da joj se divi.

quote

Kad ljubav hoće da govori, razum mora da ćuti.

quote

Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more.

quote

Nije ljubavnik onaj koji ne voli zauvek.