quote

Čovek nerado postaje prijatelj neke žene, ako već može da joj bude ljubavnik.