quote

Uvek svi znaju za nesreću i zlo, samo dobro ostaje skriveno.