quote

Onaj koji smera osvetu čini zlo samom sebi, jer postaje zao.