quote

Ako čovek zaroni do dna naslade, izneće odande više šljunka nego bisera.