quote

Najveće pravo zna biti najveća nepravda.

quote

Jednaka prava moraju imati među sobom oni koji su građani u istoj državi.

quote

Ništa ne može biti časno ako mu nedostaje pravde.

quote

Ignorantia legis non excusat – Nepoznavanje zakona nije izgovor

quote

Sudije moraju da shvate da su zavisne od zakona, da njihova nezavisnost nije božanska i da ne smeju biti zavisni od kriminala.

quote

Sve što se događa prirodno, događa se pravedno.

quote

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere – Propisi prava su: pošteno živeti, drugog ne vređati, svakom svoje dati

quote

Justitia regnorum fundamentum – Pravičnost je (treba da bude) osnov vladavine

quote

Sine lege autem poena conscientia est – Kada nema zakona, kazna je savest

quote

Pravda s ove, nepravda s one strane Pirineja.