quote

Slava je otrov koji treba uzimati u malim dozama.