quote

Ko ima nauku i umetnost, ima i religiju. Ko nema to dve, neka ima religiju.

quote

Umetnost koja ne služi narodu samo je zabava besposlenih ljudi.

quote

Umetnost nije nikada završena – samo napuštena.

quote

Najlepši deo lepote je onaj koji slika ne može izraziti.

quote

Poeta je daleko ispod slikara u predstavljanju vidljivih stvari, kao što je i daleko ispod muzičara u predstavljanju nevidljivih stvari.

quote

Ne može biti velikog umetnika, a da je malen čovek: to bi značilo da nije uistinu veliki umetnik.

quote

Prava umetnost počinje onde gde prestaje sujeta.

quote

Nema nijednog umetničkog dela bez prečica.

quote

Prava umetnost ostaje za večnost.