quote

Živi kao da ćeš da napuniš 100 godina, moli se kao da ćeš da umreš sutra.

quote

Čovek od hrabrosti je i pun vere.

quote

Samo su dva izvora ljudskih poroka: lenjost i praznoverje, i samo su dva dobročinitelja: rad i um.

quote

Vere su kao vatra: njima je, da bi svetlile, potreban mrak.

quote

Čovek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu učiniti, verovatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako verujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da to učinim.

quote

Ni čuda nisu objašnjiva, ali se dešavaju onima koji u njih veruju.

quote

Da bi se videlo verom, mora se zatvoriti oko razuma.

quote

Vera je kao i ljubav: ona se ne da nametnuti. Zato i jeste uzaludan svaki trud da se ona državnim merama uvede ili učvrsti.

quote

Pratiti nešto samo sa verom znači pratiti nešto slepo.

quote

Bez vere čovek postaje sterilan, bez nade i ustrašen do krajnje dubine svoga bića.