quote

Žene koje misle jesu žene na koje se obično ne misli.