quote

Lako je njima tamo, oni sve znaju. A mi ovde ne znamo ni kako se zovemo.