quote

Errare humanum est – Ljudski je grešiti

quote

Veritas vincit – Istina pobeđuje