quote

Stvari se ne dešavaju. Stvari su napravljene da se dese.