quote

Ko razborito gleda svet, toga i svet gleda razborito.