quote

Ali ipak uz mene se može, mada je neobično. Sa mnom je opasno ići, ja se nikad ne umaram.

quote

Ako se obazirete na tuđa očekivanja, a posebno na ona negativna, onda nikada nećete promeniti ishod.

quote

Divljaci se uzajamno proždiru, a pitomi se uzajamno varaju.

quote

Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao —- dragocen mi je.

quote

Lažna poniznost je prava oholost.

quote

Gosti, poput ribe, počinju da smrde nakon tri dana.

quote

Uopšte me nije briga šta pišu o meni sve dok je istina.

quote

Vrlina se ne sastoji toliko u uzdržavanju od poroka, koliko u nemanju želje za njima.

quote

Nevidljivim nitima najčvršće smo povezani.

quote

Niko ne može napredovati kad se koleba između dve stvari.