quote

Pokoljenja koja prolaze i gaze ljudska dela ipak ne mogu uništiti čovekove snove, niti mu mogu oslabiti osećanja.

quote

Lepa je noć čoveku koji zna da će svanuti dan.

quote

Dovoljno je laži jednom čoveku ako prenosi sve što čuje.

quote

Lepota nije u licu; lepota je svetlost u srcu.

quote

Lepo je misliti, još lepše znati, a najlepše je promatrati.

quote

Najnepošteniji smo prema svom bogu, ne dajemo mu za pravo da pogreši.

quote

Kako loša muzika i loši razlozi dobro zvuče kad marširamo protiv neprijatelja.

quote

Počeci svih stvari su maleni.

quote

Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesi.

quote

Ako budem imao sreće da ostvarim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo. Ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi ta da je to delo jednog Srbina.