quote

“Najnesavršeniji ljudi su oni koji traže u drugima savršenstvo.”