quote

Mudar je onaj ko ne strahuje niti se nada od neizvesnih događaja u budućnosti.