Arapske Poslovice

Najveća kolekcija arapskih poslovica.

quote

Mir dolazi kroz razumevanje a ne kroz sporazume.

quote

Ko ima malo novca govori: Što da radim s njim, a onaj koji ima mnogo govori: Gospode, daj još.

quote

Tri stvari se ne mogu sakriti: ljubav, planina i čovek na kamili!

quote

Sve što se desi jednom, ne mora se nikad ponoviti. Ali sve što se desi dva puta, desiće se sigurno i treći put.

quote

Srce koje voli ne gleda na lepotu.

quote

Ljubav je poslastica kojoj je sok sladak a testo gorko.

quote

Uzdah lepe devojke čuje se dalje nego rika lavova.

quote

Lepota lica nalazi se u lepoti karaktera.

quote

Čovek može podneti i najteže bolove, ali vrhunac njegove tragike skriven je u času, kad gubi masku, a ne može da je zameni drugom, i prisiljen je da živi go.

quote

Prouči ono što se govori, a ne onoga ko govori.