Anatol Frans Citati

Pročitajte citate Anatola Fransa, francuskog književnika. 16. 4. 1844. - 12. 10. 1924.

quote

Knjige kojima se svi dive su one koje niko ne čita.

quote

Ako i milion ljudi izrekne glupost, to je i dalje glupost.

quote

Bolje razumeti malo nego pogrešno razumeti mnogo.

quote

Istina je da je život ukusan, strašan, šarmantan, zastrašujuć, sladak, gorak, i to je sve.

quote

Obrazovanje koje ne kultiviše volju je obrazovanje koje oštećuje um.

quote

Zamišljati je sve, znati je ništa.

quote

Ljudi žive po delima a ne po idejama.

quote

Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.

quote

Ne znamo šta ćemo sa sobom u ovom kratkom životu, a želimo još jedan koji će biti večan.

quote

Mudar je onaj ko ne strahuje niti se nada od neizvesnih događaja u budućnosti.