post

Antun Branko Šimić citat

Antun Branko Šimić citat

Slava starosti, ali onoj koja miruje, onaj koja mudro šuti kada više ne zna mudro govoriti.