quote

Svi su značajni i daroviti ljudi melanholici.

quote

Ako je duša važnija od tela (jer je po prirodi sposobnija da vodi), i ako sa za telo brinu umeća i veštine kao što su lečništvo i telovežba (i njih smatramo znanjima i za neke ljude govorimo da su ih stekli), očigledno je da neka briga i neko umeće postoji i za dušu i za duševne vrline, i sposobni smo ga steći, jer to možemo i sa onim u čemu nam je neznanje veće i što je teže spoznati.

quote

Drag mi je Platon, ali mi je istina draža.

quote

Duhovitost je drskost koja je stekla obrazovanje.

quote

Sve što hoda ima svoj deo zemlje.

quote

Muzika ima moć da oblikuje karakter.

quote

Ljubiti znači želeti bližnjemu sve ono što verujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja.

quote

Svaki čovek po prirodi teži znanju.

quote

Nikada nećete učiniti ništa na ovom svetu bez hrabrosti. Hrabrost je najveći kvalitet uma pored časti.

quote

Nada je hleb bednika.