Artur Buhvald Citati

quote

Ako vaš muž iznenada kupi dvogled, znajte da ste dobili novu komšinicu.

quote

Srećan brak sačinjavaju troje:  žena, muž i televizor.

quote

Prijatelja možeš da izgubiš na dva načina: da mu pozajmiš novac ili da praviš njegov portret.

quote

Ljubav je laka psihička bolest koja se uspešno leči brakom.