quote

Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.

quote

Ukoliko te strast vodi, pusti razumu da drži uzde.

quote

Gosti, poput ribe, počinju da smrde nakon tri dana.

quote

Neki ljudi umru u 25-toj, a ne ukopaju se do 75-te.

quote

Reci mi i ja ću zaboraviti. Poduči me i ja ću se setiti. Uključi me u rad i ja ću naučiti.