quote

Brak je ugovor po kome čovek jednom u životu kaže Da i preuzima obavezu da to ponavlja celog života.

quote

Istina je često puta nepostojanija od zablude.

quote

Karijeristi ne ostavljaju nikakav trag za sobom, osim bivših prijatelja.

quote

Druga ljubav je u stvari prva.

quote

Uzvišeni često ima manje duše od onog koga sa visine pogleda.

quote

Sreća je gotovo uvek varljiva, a nevolja ne.

quote

Brak je knjiga koja se rado čita u prvom izdanju, ređe u drugom, kad zastari postane klasična, onda gubi svaku vrednost.

quote

Prvi poljubac dođe mu kao neka mala matura, posle koje dete prelazi u više razrede, gde se uči viša matematika ljubavi sa svim poznatim i nepoznatim količinama.

quote

Mlada dečija pitanja izgledaju i besmislena i smešna, ona nisu bez izvesne logike, koja je detetu jasna, jer gleda na stvari i pojave nepomućenim pogledom, a koja je starijima nejasna, jer što dublje ulaze u život, sve više gube sposobnost da stvari i pojave logički shvataju.

quote

Mržnja onih koji su zli nije toliko opasna kao njihovo prijateljstvo.