Brus Li Citati

quote

Cilj nije uvek potrebno dosegnuti. Cilj često služi samo kako bismo se usmerili ka nečemu.

quote

Razdražljiva narav će te jako brzo napraviti budalom.

quote

Uvek budi svoj, izrazi svoju ličnost, imaj veru u samoga sebe, nemoj ići napolje tražeći neku uspešnu ličnost kako bi je pokušao kopirati.

quote

Dosta više pravdanja okolnostima – ja stvaram mogućnosti.

quote

Greške se uvek mogu oprostiti ukoliko počinioc ima snage da ih prizna.

quote

Prihvati stvari kakve jesu. Kada trebaš udariti udari. Kada trebaš šutnuti šutni.

quote

Ne postojim na ovom svetu kako bih živio u skladu sa tvojim očekivanjima, niti si ti tu kako bi živio po mojim očekivanjima.

quote

Ukoliko provedeš previše vremena razmišljajući o nekoj stvari nikada je nećeš uraditi

quote

Samo čekajte. Ja ću biti najpoznatija kineska filmska zvezda na svetu.

quote

Foliranje je budalina predstava slave.