Dejl Karnegi Citati

quote

Samo pripremljeni govornik zaslužuje da bude samopouzdan.

quote

Strah ne postoji nigde osim u umu.

quote

Uspeh je dobiti ono što želimo. Sreća je želeti ono što dobijemo.

quote

Aplauz je priznanica, ne račun.

quote

Ako hoćete da sakupite med, ne udarajte košnicu.

quote

Većinu važnih stvari u svetu postigli su ljudi koji nisu odustajali kada se činilo da uopšte nema nade.

quote

Iskoristite šansu! Ceo život je šansa. Čovek koji stigne najdalje je obično onaj koji se usudio da pokuša.

quote

Prvo obavite teške poslove. Laki poslovi će se pobrinuti sami za sebe.

quote

Kada radite sa ljudima, zapamtite da ne radite sa logičnim već emotivnim stvorenjima.

quote

Naš umor najčešće nije prouzrokovan poslom, već brigama, frustracijama i nezadovoljstvom.