Demokrit Citati

post

Demokrit citat

Demokrit citat

Jedina razlika između bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sljedećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim.

quote

Život bez ijedne gozbe dug je put na kome nema krčme.

quote

Ne trudi se da o svemu znaš sve, da ne bi u svemu postao neznalica.

quote

Ko vodi prema razumu onog ko misli da ima razum, uzalud se trudi.

quote

Čovek se treba više brinuti za dušu nego za telo.

quote

Uzrok grešaka je nepoznavanje boljeg.

quote

Jedina razlika izmedju bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sedećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim.

quote

Skladnost u mišljenju stvara prijateljstvo.

quote

Svet je pozornica, a život dolazak na nju: dodeš, vidiš, odeš.

quote

I kad si sam ne treba misliti niti raditi zlo. Nauči se više sramiti pred sobom, nego pred drugima.