Dimitrije Tucović Citati

quote

U vojničkom pogledu balkanske zemlje su visoko razvijene države. One se sastoje samo od militarizma i siromaštva.

quote

Srbija je u balkanskim ratovima udvojila ne samo teritoriju nego i broj spoljašnjih neprijatelja.

quote

U Srbiji nema više gladnih godina – jer su sve gladne.

quote

Balkan pati od suviše čestih granica.

quote

Naš patriotizam i nije patriotizam vladajućih klasa, koje hoće i što veću vojsku i što veći zajam za naoružanje, ali ne pristaju da se ti tereti pravedno raspodele prema imućnosti i da se siromašnom delu naroda ne opterećava i ne oduzima ono što mu je za opstanak neophodno potrebno.

quote

Mnogo bolje od ranijih ovi ratovi su pokazali da je opšta vojna obaveza jedna krupna laž. Ukoliko je vojna obaveza uopšte zahvatila po nekoga činovnika, trgovca, bogata rentijera ili kapitalista, oni su monopolisali neboračke službe, koje se najčešće svode na haranje države i pijančenje. Njih ćete naći pri štabovima, u komesarijatima, u kujni ili komori, ili kod komandanata kao posilne koji opet imaju svoje posilne! Tu praksu je država javno priznala. Ko ima da stavi vojsci na raspolaganje jednu zapregu, jednoga konja, kola ili automobil, oslobođava se borbenog lanca. Taj je svet provodio vreme u patriotskim opkladama ili u patriotskom pijančenju, dokle su užasi rata desetkovali mase siromašnog naroda.

quote

Srpska i bugarska buržoazija sem rata ne zna za drugo rešenje sukoba.