quote

Ko nema svoju republiku ili pokrajinu, živu u Jugoslaviji kao emigrant.

quote

Birajmo najpametnije i najsposobnije. Pokušali smo sa najboljima pa to nije dalo nikakve rezultate.

quote

Neko živi samo od prodaje plastičnih kesa i ne zna šta će od radosti i veselja. A neko kupuje te kese i kupuje ono zbog čega kupuje kese i opet ne može da nađe razlog za zadovoljstvo.

quote

Vama se otkinulo dugme, a ona je imala iglu i konac. Tako je počelo. Postala vam je žena i od tadaviše ne zna gde su joj igla i konac.

quote

Da li ste već na godišnjem odmoru ili samo ne radite? Da li ne radite samo pre odmora ili to radite i posle?

quote

Ljubav je velika smetnja seksu. Seks ne može da čeka, a ljubav traži da se sve obrazloži i objasni: i da li me voliš, i koliko me voliš, i šta moje najviše voliš, i da li ćeš me voleti kao što me sada voliš, i da li si nekoga voleo više od mene… Toliko ljubavi seks ne može da podnese i najčešće odustaje.

quote

Na beogradske pijace stižu kajsije i breskve. Mi vam savetujemo da jedete jednu dnevno. Prva je najlepša. Sve druge su iste kao prva.

quote

Neki odgovorni drugovi su nezamenjivi. Niko drugi ne bi mogao da radi ono što oni rade. A za ono što bi trebalo da rade, možda bi se mogli naći neki drugi, mlađi i bolji.

quote

Fudbal okuplja dve vrste muškaraca: one koji nemaju devojke i one koji imaju žene.

quote

Vodite računa o svom prezimenu. Ono će živeti duže od vas i odgovarati za sve gluposti i greške.