Elizabet Kedi Stenton Citati

quote

Ljudska bića gube svoju logiku u svojoj osvetoljubivosti.

quote

Biblija i Crkva su oduvek bile najveći kamen spoticanja na putu emancipacije žena.

quote

Odugovlačeno ropstvo žena je možda najtamnija stranica u ljudskoj istoriji.

quote

Samorazvoj je bitnija obaveza od samopožrtvovanja.

quote

Ja sam uvek zauzeta, što je možda glavni razlog zašto sam uvek dobro.

quote

Žensko nezadovoljstvo raste u proporciji sa njenim razvojem.

quote

Najbolja zaštita koju svaka žena može da ima… je hrabrost.