quote

Za većinu ljudi danas, pojam ljubavi podrazumeva da vas neko voli, a ne da ste vi sposobni da volite.

quote

Ljubav je jedini razuman i zadovoljavajući odgovor na problem ljudske egzistencije.

quote

Paradoksalno, sposobnost da se bude sam, uslov je da se bude sposoban voleti.

quote

Ljubav je umeće; dobro naučiti ovo umeće najvažnija je stvar na svetu.

quote

Kreativnost zahteva hrabrost da se ne držiš sigurnosti.

quote

Majčina ljubav je mir. Ne treba je dostizati, treba je zaslužiti.

quote

Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi.

quote

Bez vere čovek postaje sterilan, bez nade i ustrašen do krajnje dubine svoga bića.

quote

Ako sam ja ono što imam i ako onda izgubim to što imam, ko sam onda ja?