quote

Najlepši deo lepote je onaj koji slika ne može izraziti.

quote

Sreća je kao berza; i često, ako samo možeš malo pričekati, cena će pasti.

quote

Navika je najviša vlast u ljudskom životu.

quote

Sebičnjaci će zapaliti tuđu kuću, makar samo da na vatri skuvaju sebi jaje.

quote

Lukavi ljudi preziru nauku, priprosti joj se dive, a mudri se njome koriste.