quote

Odsustvo kajanja jeste korist i nagrada od ponašanja u skladu sa vrlinom.

quote

Nesigurna je i nepoznata dužina života onih koji su podložni smrti. Život je težak i kratak, bremenit patnjom. Ne postoji način da oni koji su rođeni izbegnu smrt.

quote

Ne činiti nikakvo zlo, uzdići se u dobroti, pročistiti svoj duh – to je pouka svih buda.

quote

Dve su vrste zlodela. Zlodelo koje plod donosi u ovom životu i zlodelo koje plod donosi u sledećem životu.

quote

Ovaj svet je ništa po sebi i za sebe.

quote

Učenje je slično splavu, koji služi da se pređe reka, a ne da se vežemo za njega.

quote

Kada ga pogodi osećaj bola, neuk čovek oseća dva bola, telesni i mentalni. Ali mudrac, kada ga pogodi osećaj bola oseća samo jedan bol, telesni, ali ne i mentalni.

quote

Zbog nerazumevanja i neprodiranja u suštinu stvari lutali smo i preporađali se tako dugo, i vi i ja.

quote

Koji god strahovi da nastanu, svi oni nastaju u budali, ne u mudrom čoveku.

quote

Opterećen sa dve stvari, čovek – sasvim sigurno – nalazi svoje mesto u paklu. Koje dve? Lošim navikama i pogrešnim stavovima.