Grigorije Bogoslov Citati

quote

Ja sam bežao da bih shvatio Boga, ushodio na goru, stupao u oblak, udaljivši se od materije i svega materijalnog, sabravši se unutar sebe, koliko je moguće. Ali kada sam pogledao, video sam jedino Boga otpozadi.

quote

Ne budi naklonjen sreći, koja se razara vremenom, jer šta vreme gradi, vreme i razara.